اسفند ۱۹, ۱۳۹۷

خواص شگفت انگیز آلومینیوم (استحکام نسبی)

در منحنی های تنش – کرنش فولادهای کربنی نقطه خاصی وجود دارد که نقطه پایان منطقه الاستیک و ورود به منطقه پلاستیک قطعه می باشد. تا […]
اسفند ۱۹, ۱۳۹۷

خواص شگفت انگیز آلومینیوم ( نسبت استحکام به وزن بالا)

یکی از خواص بسیار مهم آلومینیوم، نسبت استحکام به وزن بالای آلومینیوم است. مطابق شکل ۱۶ فولاد بالاترین مقدار استحکام را در بین فلزات دارا می […]
اسفند ۱۹, ۱۳۹۷

خواص شگفت انگیز آلومینیوم (افزایش استحکام در دماهای پائین)

یکی از خواص ویژه آلومینیوم، افزایش استحکام آلومینیوم در دماهای پائین می باشد. بسیاری از فلزات در درجه حرارت های پائین شکننده می گردند. ولی استحکام […]
اسفند ۱۹, ۱۳۹۷

خواص شگفت انگیز آلومینیوم (نقطه ذوب متفاوت آلیاژهای آلومینیوم)

نقطه ذوب در آلیاژهای آلومینیوم به نوع عنصر آلیاژی اضافه شده و مقدار آن بستگی دارد. آلومینیوم با خلوص ۹۹/۹۹ درصد در فشار اتمسفر دارای نقطه […]