سپتامبر 27, 2017

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت منتظر حضور شما سروران هستم تهران محل دائمی نمایشگاههای بین المللی 14 تا 17 مهرماه 96 سالن 38BC غرفه 73
آگوست 8, 2016

تأثیر عناصر آلیاژی

هریک از عناصر آلیاژی به تنهایی یا در حضور سایر عناصر، خواص ویژه ای را به آلومینیوم می دهد. تأثیر هریک از عناصر در حالتی که […]
آگوست 8, 2016

خواص آلومینیوم(وزن مخصوص کم)

چگالی سنگین تر آلیاژ آلومینیوم 95/2 است. وزن کم آلومینیوم باعث می شود تا حمل و نقل آن ارزانتر و آسانتر شود؛ چه در مورد حمل […]
آگوست 8, 2016

خواص شگفت انگیز آلومینیوم

آلومینیوم چه خواص ویژه و منحصر به فردی دارد که توانسته است به این سرعت پیشرفت نماید و جایگزین بسیاری از فلزات دیگر گردد؟   آنچه […]