مهر ۵, ۱۳۹۶

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت منتظر حضور شما سروران هستم تهران محل دائمی نمایشگاههای بین المللی ۱۴ تا ۱۷ مهرماه ۹۶ سالن ۳۸BC غرفه ۷۳
مرداد ۱۸, ۱۳۹۵

تأثیر عناصر آلیاژی

هریک از عناصر آلیاژی به تنهایی یا در حضور سایر عناصر، خواص ویژه ای را به آلومینیوم می دهد. تأثیر هریک از عناصر در حالتی که […]
مرداد ۱۸, ۱۳۹۵

خواص آلومینیوم(وزن مخصوص کم)

چگالی سنگین تر آلیاژ آلومینیوم ۹۵/۲ است. وزن کم آلومینیوم باعث می شود تا حمل و نقل آن ارزانتر و آسانتر شود؛ چه در مورد حمل […]
مرداد ۱۸, ۱۳۹۵

خواص شگفت انگیز آلومینیوم

آلومینیوم چه خواص ویژه و منحصر به فردی دارد که توانسته است به این سرعت پیشرفت نماید و جایگزین بسیاری از فلزات دیگر گردد؟   آنچه […]