آنودایز رنگی با طیف گوناگون از رنگهای شاد

آنودایز آبی کاربنی
اسفند ۱۶, ۱۳۹۵
رنگین کمان رنگ های شاد در آنودایزینگ آلومینیوم آریا
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵

آنودایز رنگی با طیف گوناگون از رنگهای شاد