خواص شگفت انگیز آلومینیوم (آلیاژهای جوش پذیر آلومینیوم)

خواص شگفت انگیز آلومینیوم (جوش پذیری آلیاژهای آلومینیوم)
اسفند ۱۹, ۱۳۹۷
خواص شگفت انگیز آلومینیوم (قابلیت بازیافت آلومینیوم)
اسفند ۱۹, ۱۳۹۷

خواص شگفت انگیز آلومینیوم (آلیاژهای جوش پذیر آلومینیوم)

آلیاژهای آلومینیوم را می توان براساس قابلیت جوش پذیری به چند دسته کلی به شرح ذیل تقسیم بندی نمود :
۱- آلیاژهای آلومینیوم با جوش پذیری بالا
الف) آلیاژهای کارپذیر : آلومینیوم خالص، ۱۱۰۰, ۱۰۶۰, ۱۳۵۰, ۲۲۱۹, ۳۰۰۳, ۳۰۰۴, ۶۰۳۹, ۶۰۱۰, ۵۶۵۲, ۵۴۵۶, ۵۴۵۴, ۵۲۵۴, ۵۰۵۴, ۵۰۸۶, ۵۰۸۳, ۵۰۵۲, ۵۰۵۰, ۵۰۰۵, ۷۰۰۵, ۶۱۵۱, ۶۱۰۱, ۶۰۶۳, ۶۰۶۱
ب) آلیاژهای ریختگی : ۳۶۵٫۰, ۴۴۳٫۰, ۴۱۳٫۰, ۵۱۴٫۰, ۵۱۴٫۰ A
۲- آلیاژهای آلومینیوم با جوش پذیری متوسط
الف) آلیاژهای کارپذیر : ۴۰۳۲, ۲۰۳۸, ۲۰۳۶, ۲۰۱۴
ب) آلیاژهای ریختگی : ۷۱۰٫۰, ۵۱۲٫۰, ۵۱۱٫۰, ۳۵۵٫۰, ۳۳۳٫۰, ۳۱۹٫۰, ۳۰۸٫۰, ۲۰۸٫۰, ۷۱۲٫۰, ۷۱۱٫۰
۳- آلیاژهای با جوش پذیری محدود
الف) آلیاژهای کارپذیر : ۲۰۲۴
ب) آلیاژهای ریختگی : ۲۲۲٫۰, ۲۳۸٫۰, ۲۹۵٫۰, ۲۹۶٫۰, ۵۲۰٫۰
۴- آلیاژهای جوش ناپذیر (جوشکاری آنها توصیه نمی شود)
الف) آلیاژهای کارپذیر : ۷۰۲۱, ۷۰۲۹, ۷۰۵۰, ۷۰۷۵, ۷۱۲۹, ۷۱۵۰, ۷۱۷۸, ۷۴۷۵
ب) آلیاژهای ریختگی : ۲۴۲٫۰

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله امنیتی *