تأثیر عناصر آلیاژی
مرداد ۱۸, ۱۳۹۵
روز مهندس مبارکباد
اسفند ۸, ۱۳۹۷

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت منتظر حضور شما سروران هستم
تهران محل دائمی نمایشگاههای بین المللی
۱۴ تا ۱۷ مهرماه ۹۶ سالن ۳۸BC غرفه ۷۳

دیدگاه ها بسته شده است